Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘Проект’ Category

НУИ „Добри Христов“- Варна е първото от училищата по изкуствата към Министерството на културата в България, което печели проект по Европейската програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Коменски“- многостранни училищни партньорства.
В продължение на три години НУИ „Д.Христов“-Варна кандидатства за проект по секторна програма „Коменски“- многостранни училищни партньорства. Поради недостатъчно финансиране се оказвахме все в резервите.
През септември 2008г. по инициатива на немските партньори, които са и координатор по настоящия проект, подадохме апликация за финансиране на предварителна визита. Бе ни отпуснат грант, а партньорите от Италия пожелаха да станат домакини и организатори на предварителната визита.Тя се състоя в град Каляри, остров Сардиния, от 19 до 24 декември 2008г.
Там беше внимателно разработен и уточнен работен вариант на документите за кандидатстване за финансиране по проект „СЕИ-Сертификат за Европейска идентичност за ученици“ в размер на 20 000 евро.
През август 2009г. бяхме уведомени с официално писмо, че средствата са отпуснати и предстои сключването на договор между ЦРЧР в ролята му на Национална агенция по програма „Учене през целия живот“ и училището.
С подписването на договора започна и същинската работа по проекта.

Реклами

Read Full Post »