Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘Предистория’ Category

Предистория

С партньорите от Германия, Италия, Турция и две училища от Испания и Португалия кандидатствахме през 2008г. след 6-месечна усилена кореспонденция и подготовка на документи, но останахме в резервите. След консултация със съветника от НА на Германия в Мюнхен, координаторите от Швандорф ни уведомиха, че имат идея за проект за следващата, 2009г. Тогава предложиха да се срещнем на подготвителна визита, за да разработим по-прецизно документите. Тъй като партньорите от Испания и Португалия се бяха отказали, координаторите откриха и
включиха в проекта други от тези две страни. За съжаление финансиране получихме само половината от партньорите и на подготвителната визита работихме по подготовката само Германия, Италия и България. Бяха ни предоставени отлични условия за ежедневно съгласуване и обсъждане по електронен път на разработеното с липсващите партньори.След това пак по електронен път доуточнихме и прецизирахме всички материали от апликационната форма. За щастие финансиране бе отпуснато на всички.

Реклами

Read Full Post »